Centralny rejestr internetowy w Niemczech


Centralny rejestr internetowy w Niemczech

Pomimo stranności w doborze przekazanego materiału za informacje zawarte w opracowaniu nie ponosimy odpowiedzialności. Opracowanie nie jest poradą prawną i nie chce i nie może zastąpić porady niemieckiego adwokata.

Jedną z rzeczy, w których Polska do tej pory wyprzedzała Niemcy, był polski Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). W Niemczech nie było bowiem możliwości wglądu w podlegające publikacji dane o przedsiębiorstwach za pośrednictwem urzędowej centralnej jednostki w internecie. Dane o przedsiębiorstwach trzeba było przeglądać w miejscowym rejestrze handlowym przy danym sądzie rejonowym lub w Federalnym Urzędzie Nadzoru Usług Finansowych (BAFIN).

Teraz jednak również w Niemczech nadrobiono te zaległości. W dniu 1 stycznia 2007 roku został uruchomiony w internecie urzędowy centralny portal z danymi o firmach. Pod adresem www.unternehmensregister.de znajduje się teraz centralny rejestr internetowy, w którym on-line dostępne są wszystkie istotne dane o przedsiębiorstwach, których ujawnienie przewiduje porządek prawny. Obejmuje on także dostęp do rejestrów handlowych, rejestrów spółdzielni i rejestrów spółek partnerskich oraz do opublikowanych sprawozdań finansowych. W obrocie prawnym i gospodarczym nie będzie się już trzeba tym samym w przyszłości starać o różne źródła informacji, aby otrzymać podlegające publikacji istotne dane o przedsiębiorstwie.

Dane publikowane w rejestrze przedsiębiorców obejmują informacje, które firmy musiały do tej pory składać w miejscowym rejestrze handlowym (np. o powołaniu nowego członka zarządu, wysokości kapitału zakładowego itp.). Do tego dochodzą podlegające publikacji sprawozdania finansowe, obowiązkowe raporty giełdowe (raporty ad hoc) i raporty na temat większych udziałów firm od minimalnego poziomu 3%. W rejestrze przedsiębiorców znaleźć można też najważniejsze ogłoszenia dotyczące postępowań upadłościowych, egzekucyjnych i układowych.

Obowiązkowi publikacji podlegają nie tylko spółki kapitałowe, ale także niezwykle popularne w Niemczech spółki osobowe, takie jak spółki komandytowe, w których komplementariuszem jest sp. z o.o. (GmbH & Co. KG) czy spółki partnerskie, ale także spółki takie jak Europa AG (SE, czyli spółki europejskie), spółki prawa morskiego oraz właściciele jednoosobowych firm posiadający większe zakłady.

Nadzór nad rejestrem przedsiębiorców sprawuje nowo utworzony organ, tj. Federalny Urząd Sprawiedliwości w Bonn, działający także od 1 stycznia 2007 roku. Urząd ten odpowiedzialny jest za sprawdzenie, czy firmy terminowo przekazują swoje dane podlegające publikacji. W przypadku tzw. odmowy przejrzystości Urząd może nałożyć kary grzywny do 25.000,00 €, w razie potrzeby nawet kilka razy po sobie.

Na stronie internetowej rejestru przedsiębiorców pod hasłem „publikacje“ umieszczone są wszystkie z prawnego punktu widzenia ważne publikacje firm. Chodzi tutaj o publikacje w elektronicznym Monitorze Federalnym, ogłoszenia w rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni i rejestrach spółek partnerskich oraz raporty emitentów papierów wartościowych dla rejestru przedsiębiorców.

W części „oryginalne dane rejestrowe“ można za pomocą indeksu sprawdzić daną firmę, która jest wpisana do rejestru handlowego, rejestru spółdzielni i rejestru spółek partnerskich. Następnie po uiszczeniu opłaty możliwe jest pobranie dokumentów (np. wyciągu z rejestru handlowego). Wyszukanie kosztuje 4,50 € za stronę, a zapłata następuje za pomocą karty kredytowej przed pobraniem dokumentu. Jest to anonimowe postępowanie, w którym nie są także wysyłane faktury. Oprócz tego istnieje możliwość bezpłatnej rejestracji, co dodatkowo umożliwia zapłatę przez elektroniczny system debetowania bezpośredniego. W przypadku rejestracji otrzymuje się dodatkowo faktury za pobrane dokumenty w formie PDF.

Wraz z wprowadzeniem rejestru przedsiębiorców w Niemczech doszło do zasadniczej modernizacji zakresu z danymi przedsiębiorstw podlegającymi publikacji. Tym samym dane firm są w korzystnej formie łatwo dostępne dla każdej osoby zainteresowanej z kraju oraz z zagranicy. Dzięki temu również polskie firmy mogą dowiedzieć się więcej na temat swoich niemieckich partnerów jeszcze przed zawarciem umowy.

Styczeń 2007

Rechtsanwalt Dr. Artur Bunk, MLE (adwokat niemiecki)
Rechtsanwalt Damian Wypior (adwokat niemiecki)

Printable Version